ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Big Bright Photo 095-569-9362

พิธีเช้า หรือ งานหมั้นเช้า

 • ระยะเวลาทำงาน 6 ชั่วโมง - เวลา 06.00-12.00 น. โดยประมาณ
 • 6,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน
 • 11,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน (ช่างภาพหลักและแคนดิด)
 • 11,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + VDO 1 คน
 • 15,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + VDO 1 คน
 • 15,000 บาท สำหรับ CINEMA ***อย่างเดียวไม่รวมภาพนิ่ง***
 • 20,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + CINEMA
 • 25,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + CINEMA สำหรับ CINEMA

พิธีเช้า + กินเลี้ยงต่อเนื่องเที่ยง

 • ระยะเวลาทำงาน 9 ชั่วโมง - เวลา 06.00-14.00 น. โดยประมาณ
 • 8,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน
 • 15,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน (ช่างภาพหลักและแคนดิด)
 • 15,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + VDO 1 คน
 • 20,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + VDO 1 คน
 • 20,000 บาท สำหรับ CINEMA ***อย่างเดียวไม่รวมภาพนิ่ง***
 • 25,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + CINEMA
 • 30,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + CINEMA

งานฉลองมงคลสมรส หรือ พิธีเย็น

 • พร้อมชุดไฟหน้างาน ซุ้มถ่ายภาพ โต๊ะลงชื่อแสดงความยินดี
 • ระยะเวลาทำงาน 6 ชั่วโมง - เวลา 16.00-22.00 น. โดยประมาณ
 • เริ่มต้นเก็บภาพตั้งแต่ในห้องแต่งตัว
 • 6,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน
 • 11,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน (ช่างภาพหลักและแคนดิด)
 • 11,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + VDO
 • 15,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + VDO
 • 15,000 บาท สำหรับ CINEMA ***อย่างเดียวไม่รวมภาพนิ่ง***
 • 20,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + CINEMA
 • 25,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + CINEMA

พิธีเช้า + พิธีเย็น

 • พร้อมชุดไฟหน้างาน ซุ้มถ่ายภาพ โต๊ะเซ็น
 • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง เวลา 06.00-22.00 น. โดยประมาณ
 • เริ่มต้นเก็บภาพตั้งแต่ในห้องแต่งตัว
 • 11,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน
 • 20,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน (ช่างภาพหลักและแคนดิด)
 • 20,000 บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + VDO
 • 30,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + VDO
 • 25,000 บาท สำหรับ CINEMA ***อย่างเดียวไม่รวมภาพนิ่ง***
 • 35,000บาท สำหรับช่างภาพ 1 คน + CINEMA
 • 45,000 บาท สำหรับช่างภาพ 2 คน + CINEMA
 • **ถ้าหากต้องการเพียงช่างภาพหลัก หรือ ช่างภาพแคนดิต เพียง 1 คน สามารถเรียกใช้งานได้ในราคาเพียง 4000 ต่อ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น**
 • ***หากเกินเวลาในแต่ละช่วงโดยมีเหตุที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชั่วโมงละ 1000 บาท***
 • *****ราคานี้เป็นค่าบริการถ่ายภาพเพียงอย่างเดียว ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักต่างจังหวัด*****